Als coach tref ik regelmatig cliënten die in hun (eerste) baan aanlopen tegen de samenwerking met ervaren en vaak kritische collega’s.

De kritische senior

Deze senior collega’s hebben al veel vlieguren gemaakt en beschikken over parate kennis en ervaring. Hun senioriteit maken ze vaak op een kritische wijze kenbaar, zeker wanneer ze de rol van mentor toebedeeld hebben gekregen. Niet zelden vinden deze verantwoordelijke seniors het lastig om werk volledig te delegeren en blijven ze er vaak bovenop zitten.

Tegenvallende prestaties

Het gevolg is dat de junior, die het allemaal heel graag en meteen goed wil doen, steeds verder in zijn of haar schulp kruipt en niet de gewenste performance laat zien waarop hij is aangenomen. Dit proces versterkt de corrigerende functie van de senior collega, die mede verantwoordelijk is gemaakt voor de professionele ontwikkeling van de junior collega. Zo belanden zij samen in een vicieuze cirkel.

Hoe doorbreek je de cirkel in een onprettige samenwerking?

Hoe kun je deze cirkel doorbreken?  De eerste stap is het aanbrengen van een scheiding tussen de positieve intentie van de senior en de soms (te) fors geuite kritiek. De senior heeft er geen belang bij deze collega tot op de grond af te branden, maar is er juist bij gebaat wanneer deze collega hem of haar kan ontlasten in het werk. De tweede stap is inzicht in je eigen aandeel in deze situatie; er is sprake van actie-reactie. Wat laat jij zien? Hoe reageer je op feedback? Hoe houd je de communicatie open?

Blijf communiceren vanuit de volwassen positie

Het is belangrijk om te kijken hoe je vanuit gelijkwaardigheid kunt blijven communiceren. In de Transactionele Analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen interactie vanuit de positie van de Ouder, de Volwassene of het Kind. Waarbij een reactie vanuit de Ouderpositie (streng, belerend of zelfs bestraffend) vaak een reactie oproept vanuit de Kindpositie (terugtrekken, mokken of brutaal) en omgekeerd. Het is belangrijk om naar je eigen positie te kijken; lukt het je om vanuit de volwassen positie te blijven handelen? Kun je open en eerlijk blijven vragen om verduidelijking? Deel je ook weleens een compliment uit? En hoe goed ben je in staat om feedback te ontvangen? Meer inzicht in deze interactiepatronen kan heel helpend zijn. Mocht je daar hulp bij kunnen gebruiken, schroom niet om contact op te nemen!

Hedwig Passier