Nieuwe naam

Al een tijdje waren we aan het worstelen met de naam van onze VOF, Bleanded. Hij voelde niet meer passend bij wat we nu doen. En dat onze cliënten, opdrachtgevers, familie, vrienden, kennissen, eigenlijk iedereen, de naam niet onthielden en steevast verkeerd uitspraken was ook zeker een reden😊!
Toen we de naam Bleanded in 2017 bedachten zat daar een heel verhaal achter rondom Lean en Blended learning. Inmiddels zijn we 6 jaar verder (en ouder), hebben we nieuwe, en soms onverwachte, moeilijke verhalen in ons leven geschreven en zijn onze gedachten en visies in belangrijke mate uitgebreid en soms ook bijgesteld. En niet alleen bij ons, de hele wereld heeft op zijn (corona)kop gestaan en de hedendaagse werkelijkheid kent op allerlei niveaus veiligheidsissues.
Waren we in 2017 nog hip met onze Zoom tussentijdse coachcontactmomenten en daarmee blended trajecten. Door corona is dat een vanzelfsprekendheid geworden. En ook al zit er nog steeds veel waardevols in de Lean methodiek, hij is naar de achtergrond verdwenen.

Stress gaat over verbinding & veiligheid

Om onze cliënten te helpen met werkefficiency en stressreductie in deze tijd van informatie overschot hebben we ons gespecialiseerd in Breinleren en Biopsychosociale stressmodellen. Stress is geen keuze zoals je soms hoort maar gaat in belangrijke mate over je veilig en in verbinding voelen. En timemanagement is geen afdoende antwoord meer maar vervangen door Focusmanagement.
En zo wordt de naam Bleanded ook vervangen door Moogelijk. Een Nederlands woord, net even anders geschreven (dat dan wel weer) met een optimistische toon. Omdat we denken in kansen en mogelijkheden. Omdat we geloven in opstaan na tegenslag en dat het mogelijk is om hardnekkige patronen te doorbreken. Maar er zit ook een “misschien” in het woord. Niet alles is mogelijk, soms is het zoals “het is”. Dat leren accepteren en integreren in je leven is waarmee we onze cliënten ook graag willen helpen.

Psychologische veiligheid

Onze dienstverlening en onze coachtrajecten zijn de afgelopen jaren al meebewogen en meegegroeid met onszelf en de thema’s die steeds meer spelen in de wereld om ons heen. Mentale uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Individueel worstelen mensen met hun energieverdeling- en huishouding, prestatiedruk, keuzes en zingeving. In organisaties en teams spelen issues op het gebied van grenzen, prestatienormen en psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid is voorwaardelijk en niet af te dwingen of via regels op papier te bereiken. Het gaat niet over lief zijn voor elkaar maar over je mogen uitspreken, elkaar aanspreken, fouten mogen maken, fouten toegeven en geïnteresseerd zijn in elkaar met als mooi effect betere prestaties leveren als team. Niet eenvoudig!

Balans tussen autonomie en verbinding

In dit alles draait het om de balans tussen Autonomie en Verbinding. Een mens is een sociaal dier en heeft tegelijkertijd ook de behoefte en noodzaak authentiek te mogen zijn. We zijn de afgelopen decennia in onze maatschappij wat doorgeslagen naar onze individuele behoeftebevrediging. Maar we weten inmiddels dat je als mens verbonden (veilig) voelen, een voorwaarde is om op een gezonde manier te kunnen presteren en om echt te kunnen ontspannen (Polyvagaaltheorie). Veel mensen zijn zoekende en onze geestelijke gezondheidszorg kan de vraag maar moeilijk aan.

Onze onderwerpen

Vanuit onze gedegen expertise en onze dienstverlening willen we mensen in organisaties preventief helpen bij het vinden van balans en mentaal welzijn. En uiteraard daar waar nodig zullen we altijd gericht doorverwijzen als het onze expertise te boven gaat of behandeling noodzakelijk blijkt.
We zijn werkzaam op de volgende onderwerpen:
⦁ Stress, werkdruk en burn-out
⦁ Zelfvertrouwen en overtuigingskracht
⦁ Perfectionisme en de lat hoog leggen
⦁ Samenwerken en conflicten
⦁ Efficiënt werken en focusmanagement
⦁ Verlies en oud zeer
⦁ Loopbaanadvies en Duurzame inzetbaarheid

Met veel trots en energie presenteren wij onze nieuwe naam en website en nodigen je uit een kijkje te nemen: www.moogelijk.nl

Hedwig & Yvonne